Låter det här bekant?

  • Better_Scheduling__WFM.pngLånga öppettider?
  • Komplexa scheman under ständig förändring?
  • Hög personalomsättning?
  • Säsongsbetonad bemanning?
  • Behov att hålla personalkostnaden låg?
Vi har skapat en enkel guide för att få bättre schemaläggning och personalplanering (Workforce Management) där vi går igenom sätt för att strömlinjeforma din schemaläggning för att få den att fungera på bästa möjliga sätt för din verksamhet och dina anställda. Ta de första stegen genom att ladda ner guiden – eller boka ett möte/webbmöte med en expert inom Workforce Management.